Familieopstellingen

Familieopstellingen (onderdeel van het Systemisch werk)

Het doel van familieopstellingen is te zien hoe wij binnen onze familie verbonden zijn aan elkaar, en verborgen belemmeringen zichtbaar te maken. Er kan echter ook behoefte zijn om bijvoorbeeld werksituaties of innerlijke systemen, dilemma’s of symptomen zichtbaar te maken. In en door een opstelling worden patronen zichtbaar. Je kunt jezelf bevrijden van je verstrikkingen en andere keuzes maken.

Er wordt gewerkt met feitelijke gebeurtenissen of omstandigheden. Iedereen kan deelnemen aan opstellingen, met uitzondering van zwangere vrouwen. Dit omdat er tijdens de opstelling allerlei indrukken worden opgedaan, die het ongeboren kind ook in zijn/haar systeem opneemt en vastlegt.

Je familie is een systeem waarin iedereen een plek heeft. Er is sprake van een ordening. Het opstellen van je familie, het leren kennen van de eigen plek en de positie die anderen daarin innemen, geven ruimte voor acceptatie en zingeving. Dan vindt heling van het systeem plaats, komt er rust in het geheel. De cirkel is rond, de verbinding tot stand gebracht.

Hoe het is om deel te nemen aan een opstelling, is moeilijk te verwoorden. Een opstelling onderga je. Het vraagt van jou als deelnemer respect voor de ander, voor het leven in al zijn aspecten, en het vermogen en de bereidheid om gevoelens toe te laten. Ook als je zelf geen opstelling maakt, kun je als toeschouwer of deelnemer in de opstelling van iemand anders, diepgaande ervaringen en inzichten opdoen.

Grondlegger van het werken met familieopstellingen, ook wel familieconstellaties of systemisch werk genoemd, is Bert Hellinger.

In verband met Corona vinden er voorlopig geen workshops Familieopstellingen plaats.