Hypnotherapie

Hypnotherapie

Hypnotherapie is een vorm van therapie, die gebruikt wordt door professioneel opgeleide mensen. Dit is omdat niet-professionele begeleiding schade kan berokkenen aan degene, die een hypnosessie ondergaat.

Hypnotherapie wordt gebruikt als iemand met zijn of haar gewone dagbewustzijn niet bij informatie kan komen, die van belang is voor hem of haar. Deze informatie kan bijvoorbeeld inzicht verschaffen in waarom iemand bepaalde onverklaarbare gedachten, gevoelens of gedrag heeft. Deze gedachten, gevoelens of gedrag hebben meestal onplezierige of onwenselijke gevolgen voor iemand. De wens leeft dan bij deze mens om hiervan verlost te worden, er plaats aan te kunnen geven of ermee om te leren gaan.

Het kan ook zijn dat er ervaringen zijn geweest in het verleden, die dusdanige heftige emoties hebben opgeroepen toen, dat uit overleving besloten is dit allemaal niet te voelen op dat moment. Het kan zelfs helemaal uit het dagbewustzijn zijn verdwenen. Echter, het lichaam heeft de lading van deze herinnering wel opgeslagen. Dit kan tot lichamelijke en psychische klachten leiden, die dan niet te begrijpen zijn vanuit het gewone dagbewustzijn. Ook hierbij kan hypnotherapie werken als een mooie methode om verbinding te krijgen met de onverwerkte herinnering, de emoties toe te kunnen laten, te verwerken en los te laten.

Er wordt gewerkt met een lichte trance, waarbij ook het dagbewustzijn nog actief is.
Dit betekent dat er een dubbelbewustzijn ontstaat. Degene die in trance gaat, blijft als het ware gelijktijdig waarnemer bij al wat er gebeurt. Het is misschien te vergelijken met dromen, waarbij je het gevoel hebt dat je in de droomt dingen doet, en tegelijkertijd ook het totaal kan overzien.  De rol van de begeleider is om de cliënt die in trance dingen ervaart te leiden zodat datgene wat belangrijk is voor de cliënt ook daadwerkelijk ont-dekt wordt.
De begeleider zorgt er ook voor dat de client op een goede manier weer terugkomt uit de trance. Een nabespreking van het beleefde geeft de cliënt de kans om hetgeen wat ervaren is op dat moment een plek te geven.

Afhankelijk van wat er gebeurt, is een vervolgsessie wenselijk of niet. De cliënt bepaalt zelf of hij of zij een vervolgafspraak maakt. Vanuit de begeleider wordt in elk geval aangegeven of die dit zinvol acht.

Het tarief voor een hypnosessie is 65 euro per uur. Dit is inclusief 21% BTW. De sessie duurt 1 tot 1,5 uur.

Afhankelijk van je zorgkostenverzekeraar en -pakket wordt de hypnotherapie vergoed.

Voor een afspraak kun je mailen naar sonja@bewustveranderen.nl of bellen naar (010) 5217108.