Counselling

Wat is counselling?

Counselling is een vorm van psychosociale hulpverlening.

Het doel van counselling is begeleiding en ondersteuning op het moment dat je om wat voor reden dan ook bent vastgelopen in je leven. Immers: ieder mens kan in zijn of haar leven momenten meemaken, waarop het allemaal teveel lijkt te worden.

Het is belangrijk gevoelens te uiten en deze te benoemen. Het onder woorden brengen van emoties blijkt voor mensen vaak moeilijk te zijn. Hulp daarbij vraagt professionaliteit, tijd en aandacht. Bij counselling word je aangemoedigd gevoelens te verwoorden. De woorden kunnen de problematiek verhelderen, waardoor meer inzicht in de eigen situatie ontstaat. En inzicht is een eerste belangrijke stap naar probleemvermindering.

Counselling als methode

Counselling gaat niet uit van standaard-oplossingen voor gemiddelde mensen. Het is erop gericht elke cliënt persoonlijke aandacht en begeleiding te geven. De counsellor gaat ervan uit dat elke cliënt recht heeft op een individuele benadering. Counselling biedt jou ruimte om eigen oplossingen te vinden en zo jezelf te helpen.

Misschien is het wennen om persoonlijke, soms intieme problemen te bespreken met een vreemde. Een counsellor is echter nooit partij in de problematiek. Je kunt daardoor eerlijk voor je problemen uitkomen zonder bang te hoeven zijn op onbegrip te stuiten of veroordeeld te worden. Een counsellor zal je gevoelens altijd respecteren.

Counselling is een vorm van hulpverlening, die naast een andere behandeling kan bestaan. Een counsellor schrijft geen medicijnen voor, maar kan je wel vragen bepaalde oefeningen of huiswerkopdrachten uit te voeren.

De counsellor staat open voor collegiaal overleg als dat wenselijk is, uiteraard uitsluitend altijd met instemming van jou als cliënt.

De counsellor als gesprekspartner

Je kunt met je counsellor bespreken wat je dwarszit of wat jou in je functioneren belemmert, bijvoorbeeld het verlies van een dierbare, een scheiding, angsten, werk dat te veel van je vraagt of gevoelens van neerslachtigheid.

Tijdens de gesprekken ontstaat de vertrouwensband, die essentieel is om over persoonlijke zaken te kunnen praten. De erkende counsellor is gehouden aan een ethische code, die hem of haar verplicht al het besprokene als beroepsgeheim te beschouwen.

Wanneer counselling?

Zodra je er behoefte aan hebt. Wanneer je in je werk of privé-leven bent vastgelopen. Wanneer je snel geholpen wilt worden en waarde hecht aan flexibele afspraakmogelijkheden. Je kunt zelf contact opnemen. Er is geen verwijzing van je huisarts nodig, al zijn er steeds meer huisartsen die counselling adviseren.

Wat mag je verwachten?

De cliënt die hulp inroept van een counsellor mag rekenen op:

* empathie: inlevingsvermogen en begrip

* respect: achting voor wie je bent

* veerkracht: bewaken van eigen grenzen van de counsellor

* zelfkennis: reflectie op eigen functioneren

* competentie: de kundigheid om te doen wat in het belang van het proces nodig is

Duur en kosten van counselling

Hoeveel consulten counselling je doet is afhankelijk van de vraag waarmee je je meldt. Zoals hiervoor al is vermeld, is counselling een individuele vorm van hulpverlening. De duur van de gesprekken en het aantal sessies varieert dan ook per persoon. Indien mijns inziens de counselling niet meer zinvol of nodig is, geef ik dat aan. Echter, jij kunt zelf op elk moment beslissen om eerder te stoppen met de consulten.

Omdat de waarde van counselling in toenemende mate wordt erkend, vergoeden inmiddels veel zorgkostenverzekeraars gedeeltelijk of geheel de consulten van een counsellingsgesprek. Dit hangt af van je zorgkostenverzekeraar en -pakket. Wil je weten of er vergoeding mogelijk is, informeer dan bij je zorgkostenverzekeraar. Ik ben aangesloten bij de ABvC en het RBCZ.

Het tarief voor counselling is € 65,– per uur. Dit is inclusief 21% BTW.
Gemiddeld duurt een consult 1 tot 1,5 uur.

Het is mogelijk om per Skype consulten counselling te doen. Kom je liever in de praktijk aan de Van der Waalsstraat 2 in Bleiswijk, dan is dat ook mogelijk.

Wil je een afspraak maken, neem dan contact op met mij via E-mail sonja@bewustveranderen.nl of telefonisch via nummer (010) 52 171 08.