Op je best

“Op je best”

Deze GORDON© communicatietraining is één van de effectiviteitstrainingen van de Amerikaanse psycholoog Dr. Thomas Gordon. De training omvat specifieke communicatievaardigheden, gericht op persoonlijke groei en verbetering van relaties. Deze vaardigheden hebben in de praktijk bewezen belangrijke elementaire gereedschappen te zijn, waardoor mensen effectiever met zichzelf en anderen omgaan in werk- en privé-situaties. Tevens richt deze cursus zich op begrip en acceptatie van jezelf en de ander in plaats van kritiek, afwijzing en oordeel.

De cursus heeft tot doel de deelnemers praktische vaardigheden te leren: waarmee zij meer richting kunnen geven aan hun eigen leven en waardoor zij effectiever kunnen omgaan met zichzelf en met anderen. Effectieve mensen weten wat zij belangrijk vinden in hun leven, welke waarden en behoeften zij hebben, gaan eerlijk om met anderen terwijl zij een goed evenwicht bewaren tussen zorg voor zichzelf en zorg voor anderen, zijn zich bewust van hun sterke kanten en hun beperkingen, zorgen ervoor dat zij invloed hebben op voor hen belangrijke persoonlijke doelen, handelen assertief en dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het voorzien in hun behoeften.

De Gordon© communicatietraining kan individueel of in een groepsverband worden gegeven. Relaties vallen hier ook onder.

In de cursus leren deelnemers: het vaststellen van persoonlijke doelen, waarden, behoeften en wensen, het opkomen voor eigen behoeften, open eerlijk zeggen wat je ergens van vindt zonder de relatie met de ander te schaden, omgaan met angst en onzekerheid, ‘nee’ zeggen tegen onaanvaardbare verzoeken, conflicten voorkomen, conflicten oplossen op een wederzijds bevredigende manier, anderen helpen problemen op te lossen, plannen maken om persoonlijke doelen te verwezenlijken. De vaardigheden worden geleerd door een mix van: theoretische presentaties, praktische demonstraties, individueel en groepsgewijs oefenen, discussiëren, het maken van opdrachten uit de cursusmap, oefenen van de vaardigheden in de werk- of thuissituatie en het uitwisselen van ervaringen.

Het cursusmateriaal dat tijdens de cursus wordt uitgereikt aan de deelnemers bestaat uit een cursusmap en het boek “Op je best”, geschreven door Linda Adams, echtgenote van Dr. Thomas Gordon. Gordon© trainingen zijn wereldwijd in 43 landen door ruim een miljoen mensen gevolgd. De training wordt gegeven door getrainde cursusleiders.

Heb je interesse in de communicatietraining of heb je hierover vragen, mail dan naar mij via E-mail sonja@bewustveranderen.nl of neem contact op via mijn telefoonnummer (010) 52 171 08.